logga

svenska
Välkommen till radio Rock n´ Metal
FM - 99,2 i Helsingborg.
Programmen går varje Fredag och Lördag kl 20-21, Kejsare över etern dessa timmar är Oscar.
Det kan vara allt från pungsparks rock till black/death metal. Inför varje program så lägger jag på Facebook upp ett evenemang som talar om ungefär vad ni har att förvänta er.
Fokus ligger på mindre etablerade band, huvudsak från Sverige men kryddar med utländska akter och mer etablerade mellan varven.
Intervjuer gör med, i dagsläget så gör jag dom i regel i samband med banden spelar i Helsingborg eller i dess närhet, anledning är dels jag gillar att göra "live" intervjuer, dels att jag förnärvarande har begränsade resurser. MEN har ambition att utöka antalet intervjuer då förfrågan är stor, jobbar på att få fler och bättre resurser till detta.
Är ni intresserade av äldre program som ej är upplagda här, inga problem bara hör av er.

 


 

 

english
Welcome to Radio Rock n 'Metal
FM - 99.2 in Helsingborg.
The programs airs every Friday and Saturday at 8-9p.m utc+1 and can be listened to all over the world here on the website, Emperor of the airwaves these hours is Oscar.
It can be anything from balls punk n roll to black / death metal. Prior to each show i put up an event on Facebook that will tell little about what you can expect.
The focus is on less established bands, mainly from Sweden but like to add exciting band from all corners of the world and now and then established bands.
Interviews i do and air, at the moment i do inteviews when bands play in Helsingborg or close vicinity, reason is i like doing "live" interviews but more i have limited resources. BUT have ambition to increase the number of interviews since this is a common request, working on getting more and better resources for this.
Are you interested in older shows that are not listed here, no problem just let me know.